Online marketing strategie: een stappenplan voor jouw bedrijf
Online marketing strategie: een stappenplan
7 november 2019 

Online marketing strategie: een stappenplan

Een online marketing strategie bepalen voor je bedrijf of het bedrijf waar je werkzaam bent, steeds meer professionals krijgen ermee te maken. Maar hoe pak je dit nu aan? Zoek je naar een online marketing strategie voorbeeld? Zijn er standaarden? Probeer je de online marketing strategieën van andere bedrijven te vinden? Kortom, hoe werkt dat?

In dit blog geef ik je een globaal stappenplan voor jouw online marketing strategie. Het zijn de stappen die je in grote lijnen moet zetten om tot een werkbare online marketing strategie te komen.

Disclaimer: dit is geen compleet verhaal, maar een algemeen beeld. Je kunt een online marketing strategie op honderden verschillende manieren opstellen. Je kunt de hieronder beschreven onderdelen deels weglaten of andere onderdelen toevoegen. Mocht je dit toevallig gebruiken als leidraad voor een (school)opdracht, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen ;).

Stap 1: Organisatiedoelen bepalen

Als je gelukt hebt ligt er al een ondernemersplan ergens in de fysieke of digitale lade van je bedrijf. Daarin zullen de organisatiedoelen al beschreven staan. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan is het zaak om deze als eerste stap op papier te zetten.

Waarom bestaat de organisatie? Wat is de missie en de visie van het bedrijf? Wat maakt het bedrijf uniek en wat is de toegevoegde waarde. Zorg ervoor dat je dit direct helder krijgt.

Stap 2: KPI doelen vaststellen

Het vaststellen van de KPI doelen is een onmisbaar onderdeel van je online marketing strategie. Het zijn de cijfermatige uitwerkingen van je gestelde (organisatie)doelen. Hier beantwoorden we de vraag op welke manier je kunt doormeten of je bedrijf succesvol is.

Naast de KPI (Key Performance Indicators) doelen wil je in deze stap ook de KSF (Kritische Succes Factoren) cijfers bepalen. Deze cijfers zijn ondersteunend aan je KPI doelen.

En om er direct nog maar een schoolse term in te gooien… uiteraard moet je deze KPI doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht of Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) opstellen.

Enkele voorbeelden van KPI doelen voor dienstverleners:

  • Wij willen het aantal online offerte aanvragen met 10% verhogen binnen 3 maanden;
  • Binnen 6 maanden willen wij het conversiepercentage van offerte aanvragen verhogen van 2% naar 2,5%;
  • De klanttevredenheid moet binnen 12 maanden stijgen van 80% naar 85%.

Stap 3: Online doelgroepen bepalen

Als bedrijf heb je één of meerdere doelgroepen. Voor de online activiteiten is het dan ook van belang om deze groepen helder te omschrijven en op papier te zetten. Doordat je dit doet heb je het straks een stuk eenvoudiger in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij het aanmaken van Facebook Ads campagnes. Hier kun je dan simpelweg de doelgroep kopiëren zoals je hem van te voren bedacht hebt.

Naast het algemeen beschrijven van je online doelgroep, raad ik ook aan om er een persona bij te maken. Door een persona gaat de doelgroep echt leven. Een persona is een voorbeeld van de ideale klant uit jouw doelgroep. Dit gaat vrij ver in detail. Bijvoorbeeld een 35-jarige vrouw met 2 kinderen en een part-time baan in de randstad.

Online doelgroep persona

Stap 4: Concurrentieanalyse

Ook een concurrentieanalyse hoort bij een gedegen online marketing strategie. Wie zijn de andere spelers in jouw markt? Moet je lokaal kijken omdat je lokaal werkt? Of heb je concurrentie uit heel Nederland of zelfs daarbuiten? Kijk in een concurrentie-analyse wat anders spelers goed doen en waar ze steken laten vallen. Dit zijn de essentiële onderdelen van een concurrentieanalyse:

  • Onderscheidend vermogen t.o.v. jouw concurrenten
  • Strategie van de concurrenten
  • Sterke en zwakke punten van de concurrentie
  • Het levert belangrijke inzichten van concurrentiegedrag op

Een volledig uitgeschreven werkwijze voor het maken van jouw concurrentieanalyse vind je hier. Specifiek voor online activiteiten loont het de moeite om de websites van je concurrenten goed te onderzoeken. Wat doen ze goed of juist niet? Wat valt er op?

Stap 5: Online marketing kanalen

Dit onderdeel van je online marketing strategie zal hoogstwaarschijnlijk het meeste tijd kosten en de meeste plek in beslag nemen. Wat je hier wilt doen is het vaststellen van de activiteiten per online marketing kanaal zoals deze nu worden toegepast (de nulmeting). Vervolgens ga je aan de hand van je de vastgestelde doelen bepalen welke online marketing kanalen je in de toekomst wilt gaan inzetten en in welke mate.

Ook stel je vast welke kanalen je niet gaat inzetten en waarom. Dit laatste lijkt overbodig, maar is het zeker niet. Als je een logische reden hebt om een kanaal niet in te zetten, is het goed om dit vast te stellen. Als je bij een kanaal geen goede reden kunt formuleren, is het te overwegen om deze toch mee te nemen in je vernieuwde online marketing mix.

Stap 6: Online marketing budget

Uiteraard zul je ook een online marketing budget moeten vaststellen. In veel organisaties zien we dat hier nog wordt uitgegaan van de gedachte van een vast budget per periode. Hoewel hier niets op tegen is, is wel wel goed om na te denken over het toepassen van een flexibel budget. Wanneer een kanaal succesvol is, maar het budget is op, is het enorm zonde om hierin niet meer te kunnen investeren.

Bij een flexibel budget ga je niet uit van vaste bedragen, maar kijk je naar een percentage van de te realiseren omzet (per kanaal). Dat is dan je budget (voor dat kanaal). Op het moment dat het succes dan groter is kun je hiervan optimaal profiteren. De omzet zal dan ook eerder de gestelde doelen overstijgen. Daar ben je vast niet op tegen toch ;)?

Ongeacht of je zult werken met een vast budget of een flexibel budget zul je vanuit een geschat totaal budget een verdeling per kanaal moeten opstellen. Deze laat je ook matchen met je gestelde doelen (per kanaal).

Stap 7: Meten en doorpakken

De laatste grote stap in het opstellen van een online marketing strategie is het meten van de resultaten en hier vervolgens mee aan de slag gaan. Allereerst moet je vaststellen met welke tools je de KPI-doelen gaat meten. Vaak is dit een combinatie van een CRM en Google Analytics. Er zijn nog vele andere plaatsen vanuit waar je waardevolle data kunt halen. Denk alleen al aan de statistieken uit je e-mail marketing software, die van je Facebook pagina, et cetera.

Dit is waar het voor wat betreft je geschreven online marketing strategie stopt. Echter, pak het document er met grote regelmaat bij en blijf tussentijds meten. Gebruik hierbij bijvoorbeeld ons KPI-optimalisatiemodel. Vervolgens kun je op basis van de resultaten doorpakken door te optimaliseren in campagnes en daarbuiten. Door dit continu te blijven doen is de kans van slagen het het behalen van je doelen een stuk groter dan wanneer je dit nalaat.

Online Marketing Strategie

Online marketing strategie conclusies

De 7 stappen voor het schrijven van een online marketing strategie zoals hier behandeld vormen de basis van elk online marketingplan. De volgorde en wijze van toepassen kan zeker verschillen en natuurlijk heb je voor de ene organisatie een andere invulling dan voor de andere. Een retailer is immers niet hetzelfde als een advocatenkantoor.

Voor nu is mijn advies, ga vooral zelf aan de slag!

Over de schrijver
Marc de Groot begon eind jaren '90 zijn avontuur in de wondere wereld van online marketing. Marc is eigenaar van DGOC Online Marketing en actief als online strateeg en "het gezicht van". Daarnaast is Marc sinds 2019 docent e-commerce aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Reactie plaatsen